Commercial Finance

De maatwerkspecialist in werkkapitaalfinanciering

Financieringswaarde debiteurenportefeuille

Bij een regulier krediet in rekening courant krijgt u een vaste financieringruimte die niet mee beweegt met de ontwikkeling van uw ondernememing. Hierdoor kunt u liquiditeitskrapte ervaren. Met een debiteurenfinanciering vormen uw debiteuren de basis van de financieringsruimte. U wordt niet gehinderd door een kredietplafond. Hieronder leest u globaal hoe u de waarde van uw debiteuren berekent. De waarde van uw debiteuren is de basis voor de financiering.

Voorbeeldberekening van een debiteurenportefeuille:

Totaal aan openstaande vorderingen (debiteurensaldo)

€ 10.000  
     
Intercompany facturatie €     150  
Vorderingen bij Juridisch Incasso €       50  
Te beoordelen debiteurensaldo   € 9.800
     
Disputen €     400  
Vorderingen ouder dan 90 dagen na vervaldag factuur €     100  
Compensatie (debiteuren die tevens crediteuren zijn) €     500  
Waarde van uw debiteuren

 

€ 8.800

 

Wat u moet weten over verpandingsverbod: