Commercial Finance

De maatwerkspecialist in werkkapitaalfinanciering

Bedrijfsovername

Misschien herkent u het volgende: ondanks een goed bedrijfsplan als basis voor een overname of een management buy out, ontbreken de financiële middelen hiervoor. Door overname of management buy out wordt het eigen vermogen van de onderneming te klein ten opzichte van het balanstotaal. Voldoende liquide middelen vrijmaken via werkkapitaalfinanciering is dan een logische keuze.

Dit is onze oplossing:

Als ING Commercial Finance leggen wij niet de nadruk op ratio's als solvabiliteit, maar kijken wij naar de toekomstmogelijkheden van uw bedrijf. De debiteurenportefeuille vormt de basis van uw financiering. Want als u ons overtuigt van uw mogelijkheden en kansen, tuigen wij creatieve financieringsconstructies op waarin krediet kan worden verleend op onderpanden als debiteuren en voorraden. Maar ook op basis van machines, onroerend goed of cash flow in een samenspel met ING bank.

Maak een afspraak