Commercial Finance

De maatwerkspecialist in werkkapitaalfinanciering

Snelle groeier

Uw debiteuren- en/of voorradenportefeuille groeit voortdurend. Hierdoor groeit ook uw behoefte aan werkkapitaal.

Dit is onze oplossing:

Een financiering op basis van uw debiteuren en/of voorraden. U beschikt direct over extra liquide middelen om uw crediteuren te betalen en verdere groei van uw bedrijf te financieren. Uw financiering beweegt mee zonder limiet. Dit garandeert optimale flexibiliteit waarbij u niet wordt gehinderd door een kredietplafond.

Met onze dienstverlening Overname Debiteurenrisico minimaliseert u betalingsrisico’s. Want omzet is pas echt omzet als de factuur is betaald. Daarom vraagt u kredietlimieten aan voor klanten en prospects met wie u zaken wilt doen.

Maak een afspraak